Sprawozdanie z działalności Wydziału Socjologii w 2023 roku. Zapraszamy na ogólne zebranie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, poświęcone przyjęciu sprawozdania. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 29 kwietnia o godzinie 10:00 w sali A, budynek E.

Proofreading tekstów naukowych w języku angielskim, Uniwersytet Badawczy - Inicjatywa Doskonałości. Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z proofreadingu tekstów naukowych w języku angielskim w ramach środków pozyskanych przez wydział z Uniwersytet Badawczy - Inicjatywa Doskonałości. Procedura jest następująca:
1. Należy wypełnić wniosek pt. Dofinansowanie proofreadingu artykułów naukowych lub rozdziałów w pracach zbiorowych, dostępny na wydziałowej stronie – WNIOSEK. Teksty muszą spełniać kryteria ustalone w rozporządzeniu p. Dziekan Prof. UAM Aldony Żurek, KRYTERIA;
2. Równolegle, przygotowany do redakcji tekst należy wysłać do Macieja Kośmickiego na adres mailowy mk32248@amu.edu.pl (maksymalna objętość to 12 stron znormalizowanego maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5, preferowany format pliku to .docx lub .pdf). Przy zleceniach większch niż 12 stron konieczna konsultacja z Prodziekanem ds. naukowych Prof. UAM Piotrem Jabkowskim.
3. Czas potrzebny na wykonanie proofreadingu zależy od obłożenia firmy obsługującej zlecenia, ale najczęściej nie przekracza pięciu dni roboczych. Tekst po redakcji zostanie odesłany bezpośrednio na adres mailowy zlecającego pracownika z proponowanymi zmianami w trybie recenzji (śledzenie zmian i wyświetlanie adiustacji).

Absolutorium 2024. W Biurze Obsługi Wydziału, można odebrać zaproszenia na Uroczystość Absolutoryjną , która odbędzie się w niedzielę 19 maja 2024 r., o godz. 14:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaproszenia znajdują indywidualnych teczkach.