Dr Marta Zawodna-Stephan z Zakładu Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych naszego Wydziału otrzymała stypendium podoktorskie od fundacji „La Fondation pour la Mémoire de la Shoah”.

 

Stypendium zostało przyznane na realizację w latach 2023-2024 projektu „The female community in death zones.Prisoners in the women’s camps at KL Bergen-Belsen.”Badaczka analizuje w nimfunkcjonowaniespołeczności więźniarek obozów kobiecych w KL Bergen-Belsen w ostatnim roku II wojny światowej.