Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 15 maja o godzinie 10:00 w sali A, budynek E. Podczas seminarium referat pt. "Utowarowienie w perspektywie socjologicznej" przedstawią dr Mariusz Baranowski, prof. Rafał Drozdowski oraz prof. Marek Ziółkowski.

 

Głównym celem wystąpienia jest prezentacja wybranych wątków książki Utowarowienie w perspektywie socjologicznej. Przejawy—dynamika—konsekwencje oraz szerszego kontekstu jej powstania. Uwaga zostanie skupiona na socjologicznym rozumieniu terminów „utowarowienie” i „odtowarowienie” oraz ich modalności, jak również na ich funkcjonowaniu w analizach wybranych aspektów rzeczywistości społecznej (np. procesu transformacji ustrojowej, kwestii środowiska naturalnego, kultury czy edukacji i nauki).

Więcej na temat książki: Utowarowienie w perspektywie socjologicznej