Wyrażamy nasz sprzeciw wobec wypowiedzi ministra Przemysława Czarnka, dotyczącej planów wpływania na dofinansowanie jednostek naukowych ze względu na aktywności badawcze podejmowane przez ich pracowniczki i pracowników. Obowiązkiem ministra jest gwarantowanie autonomii działań naukowych, bez względu na indywidualnie wyznawane poglądy polityczne i ideologiczne. Wypowiedź ta stoi w sprzeczności z tymi zadaniami. Wzywamy przy tym do solidarności polskiej społeczności naukowej, w tym socjologicznej, wobec prób ograniczania naszej autonomii. Dotyczy to wszystkich obszarów działalności uniwersyteckiej: badań naukowych, kształcenia, jak również trzeciej misji uniwersytetu, której elementem jest kształtowanie debaty publicznej.

 

Dr Mariusz Baranowski

Dr Maja Brzozowska

Prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski

Dr Maciej Frąckowiak

Prof. UAM dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska

Prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka

Dr Marcin Hermanowski

Prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski

Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska

Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran

Dr Beata Kowalczyk

Prof. dr hab. Marek Krajewski

Dr Jacek Kubera

Prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer

Dr hab. Elżbieta Marciszewska

Dr Bogumiła Mateja-Jaworska

Dr Ariel Modrzyk

Dr hab. Ryszard Necel

Dr Przemysław Nosal

Prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska

Dr Przemysław Pluciński

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski

Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył

Dr Łukasz Rogowski

Dr Filip Schmidt

Dr Łukasz Skoczylas

Dr Marta Skowrońska

Prof. UAM dr hab. Witold Wrzesień

Mgr Marta Zaręba

Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska

Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek