W czwartek 4. maja 2023 r. (od godziny 8.00) na Wydziale Socjologii będą obowiązywały godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.