W poniedziałek 13 marca w godzinach 13:00-15:00 na Wydziale Socjologii będą obowiązywały godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.