Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Studentów Pracy Socjalnej pod hasłem "Wizerunek pracy socjalnej w Polsce".

 

Organizatorami Kongresu są Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW „Social Justice” (inicjator Kongresu), Studenckie Koło Naukowe Pracy Socjalnej UAM i Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej “PO MOC” UWr, a także Katedra Socjologii Zdrowia i Pracy Socjalnej UKSW, Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej UAM i Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UWr.

Patronat nad Kongresem objęło: Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej oraz Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
 

Program Kongresu