Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 6 lutego o godzinie 10:00 w sali A, budynek E. Profesor Kamil Kaczmarek przedstawi referat dotyczący najnowszej książki własnego autorstwa pt. "Upadek Kościoła otwartego".

 

Niezależnie od tego, jaki się ma stosunek do katolicyzmu, fakt, że ta największa religia europejska zamiera (przynajmniej w Europie), trzeba uznać za najbardziej donośne nowożytne zjawisko dla socjologii religii, które rodzić winno kilka fundamentalnych pytań: jakie są jego przyczyny, czy proces ten jest odwracalny, jakie mogą być jego konsekwencje dla cywilizacji europejskiej. W książce skupiam się na pierwszym z tych pytań.

Szukając przyczyn tego stanu rzeczy, hierarchowie kościelni zwykli wskazywać na proces sekularyzacji, który jako winowajcę podsunęli im zresztą już kilkadziesiąt lat temu socjologowie. Dane z lat 1950-1970 (z 11 krajów Europy Zachodniej) nie harmonizją z tym wyjaśnieniem, w związku z czym proponuję alternatywne, oparte na rynkowej teorii religii i socjologicznej teorii ewolucji religii. Ujęcie to przywraca Kościołowi podmiotowość - nie jest on jedynie przedmiotem (ofiarą) niezależnych od niego procesów społeczno-kulturowych, ale odpowiada on za własną reakcję na te procesy, w jakiejś mierze sam na nie wpływa i ostatecznie sam dererminuje swój los.

 

Więcej na temat książki na stronie Wydawnictwa Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM: "Upadek Kościoła otwartego"

Upadek Kościoła otwartego