Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 9 maja o godzinie 10:00. Podczas spotkania prof. Marek Ziółkowski, prof. Krzysztof Podemski, dr Maciej Frąckowiak i dr Jacek Kubera przedstawią czwartą edycję konkursu "Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań?".

 

Seminarium odbędzie się w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams. Link do spotkania: seminarium "Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań?".

 

Kto dzisiaj jeszcze pisze pracę na konkurs? Metoda pamiętnikarska w badaniach tożsamości miejskich – na przykładzie czwartej edycji konkursu „Czym jest dla Ciebie Miasto Poznań”

W wystąpieniu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o aktualność historycznej metody badania miasta w doświadczeniu społecznym. Empiryczną bazą rozważań uczynimy doświadczenia z organizacji czwartej odsłony tego przedsięwzięcia w Poznaniu (w 2021 r.); przede wszystkim zaś wyniki ankiety dystrybuowanej wśród osób, które nadesłały swoje prace (N=100). Podczas referatu przedstawimy zastosowany przez nas model organizacji konkursu (jak uwspółcześniliśmy technikę Znanieckiego), a także wskażemy kto i dlaczego wziął udział w organizowanej przez nas edycji (m.in. portret społeczno-demograficzny, poziom uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym, źródła wiedzy o konkursie i ocena uczestnictwa), oraz jak wyglądała praca nad konkursowymi pamiętnikami. Chcielibyśmy również, na przykładzie podjętych i planowanych przez nas z partnerami społecznymi działań, zastanowić się nad współczesną publiczną rolą podobnych Konkursów – ich potencjałem do demokratyzacji debaty o mieście oraz tworzenia inkluzywnych wyobrażeń o tożsamościach lokalnych.