13 października w Urzędzie Miasta Poznania podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy naszym Wydziałem a Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Ze strony Uniwersytetu list podpisał prof. Zbyszko Melosik, prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym. Ze strony Miasta podpis złożył zastępca prezydenta Bartosz Guss. W ramach współpracy podejmowane będą wspólne inicjatywy badawcze i dydaktyczne.

- Polityki wdrażane przez miasto, których celem jest poprawa jakości środowiska, przynoszą korzyść wszystkim mieszkańcom. Wymagają one jednak od nich zmiany zachowań dotyczących codziennego życia, na przykład sposobu postępowania ze śmieciami, ogrzewania mieszkań, wykorzystania wody deszczowej, itd. Bez znajomości postaw i potrzeb mieszkańców wdrażanie polityk miejskich jest trudniejsze. Badania społeczne mogą w tym pomóc - mówił prof. Piotr Matczak, kierownik Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną.

- Wydział Socjologii przywiązuje dużą wagę do współpracy z otoczeniem społecznym. Również dlatego, że czujemy zobowiązanie wobec społeczności, w której funkcjonujemy i chcemy wspólnie pracować we wprowadzaniu pozytywnych zmian społecznych. Zakres naszej potencjalnej współpracy z Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska jest bardzo szeroki: badania naukowe, konsultacje społeczne, ekspertyzy. Punktem wyjścia chcielibyśmy natomiast uczynić projekty realizowane przy przygotowywaniu prac dyplomowych przez studentki i studentów naszego wydziału - powiedziała prof. Aldona Żurek, dziekan Wydziału Socjologii UAM.

Więcej informacji na stronie internetowej: Socjolodzy z UAM pomogą lepiej poznać oczekiwania mieszkańców Poznania.