Poznańska socjologia utrzymała miejsce na podium popularnego rankingu „Perspektyw”. W zestawieniu – podobnie jak w zeszłym roku – uplasowała się na trzeciej pozycji.

 

Miesięcznik „Perspektywy” każdego roku publikuje ranking szkół wyższych oraz kierunków studiów w Polsce. Pod uwagę brane są takie aspekty jak prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy i efektywność naukowa, umiędzynarodowienie, warunki kształcenia oraz losy absolwentów na rynku pracy.

W tegorocznej edycji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął czwarte miejsce – za Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim oraz Politechniką Warszawską. Ta lokata czyni z UAM trzeci uniwersytet w kraju.

Jeszcze lepiej w rankingu kierunków wypadła nasza socjologia! Oceniona została jako trzecia socjologia wśród wszystkich socjologii w Polsce (za UW i UJ).

Szczególnym uznaniem cieszymy się w kategorii „ekonomicznych losów absolwentów”, „rangi publikacji naukowych” oraz „publikacji naukowych we współpracy zagranicznej”. W porównaniu do rankingu 2020 poprawiliśmy nasz wynik m.in. w tak ważnych kategoriach jak właśnie „ekonomiczne losy absolwentów” czy „jakość osób przyjętych na studia”.

Bardzo się cieszymy!

 

Szczegółowe wyniki rankingu można znaleźć na stronie internetowej "Perspektyw".