Wydział Socjologii oraz Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię realizują konsultacje społeczne „Przestrzeń otwarta”. Ich celem jest zbadanie potrzeb związanych z korzystaniem z budynków i kampusów UAM.

 

Współczesny uniwersytet jest miejscem nie tylko nauki, ale pełni również inne funkcje. W jego ramach wytarzają się więzi społeczne, a spędzanie czasu pomiędzy zajęciami czy pracą wymaga przestrzeni dla odpoczynku, czy też zaplecza pozwalającego na zaspokojenie potrzeb żywieniowych. Dlatego warto zadbać o to, by budynki i infrastruktura uniwersytecka odpowiadały na wielowymiarowe potrzeby różnych użytkowników i użytkowniczek - i temu właśnie służą nasze konsultacje. W ten sposób dbamy również o relacje uczelni z jej otoczeniem, w tym o miejsce uniwersytetu w tkance miejskiej. 

 

Konsultacje składają się z czterech etapów:

  • Wywiady z osobami administrującymi budynkami i kampusami, diagnozujące możliwości i ograniczenia dotyczące zarządzania przestrzenią UAM.
  • Stoiska konsultacyjne na kampusach, celem zebrania możliwie szerokich opinii stworzyć narzędzia badawcze do dalszych etapów badań.
  • Ankieta ogólnouniwersytecka skierowana do osób studiujących, której celem jest poznanie opinii i ocen dotyczących różnych funkcji (edukacja, zaplecze socjalne, więzi społeczne, infrastruktura) poszczególnych budynków i kampusów UAM.
  • Spacery badawcze realizowane na kampusach, identyfikujące szczegółowe dylematy dotyczące przestrzeni uniwersyteckich.

 

W tygodniu pomiędzy 22 a 28 kwietnia na kampusach będzie można znaleźć stoiska konsultacyjne, na których można wyrazić swoje zdanie na temat mocnych i słabych stron miejsc studiowania. Zapraszamy do stoisk między 9:30 a 16:30:

  • Kampus Morasko (przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): 22, 23 i 27 kwietnia
  • Kampus Ogrody: 23, 24 i 27 kwietnia
  • Collegium Novum: 24 i 25 kwietnia
  • Collegium Iuridicum Novum: 28 kwietnia

 

Pomysł na projekt powstał jako wspólna inicjatywa osób pracujących i studiujących na UAM. Każdy z etapów jest koordynowany i realizowany wspólnie przez badaczki i badaczy z Wydziału Socjologii, jak i przez osoby należące do Koła Naukowego Osób Studiujących Socjologię.

Publiczna prezentacja wyników konsultacji jest zaplanowana na początek nowego roku akademickiego.

Badania są finansowane ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.