Prezentujemy Strategię Szkoły Nauk Społecznych UAM na lata 2024-2030.

 

Wzorem Strategii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Strategia SNS uwzględnia 4 cele strategiczne, dotyczące nauki, kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zarządzania. Strategia opiera się na 7 wartościach: wspólnota, wolność, odpowiedzialność, różnorodność, równowaga, profesjonalizm, zaufanie.

 

Dokument można pobrać pod linkiem: Strategia SNS.