W Polskim Towarzystwie Socjologicznym działa już oficjalnie świeżo utworzona Sekcja Socjologii Dzieci i Dzieciństwa, w której powstanie zaangażowana jest dr Maja Brzozowska-Brywczyńska, będąca jednocześnie członkiem zarządu sekcji.

 

Celem działalności sekcji jest zarówno konsolidacja środowiska naukowego zrzeszającego osoby, które chcą zajmować się teoretycznym i/lub metodologicznym wymiarem badań z udziałem dzieci i badań nad dzieciństwem, jak i upowszechnianie wiedzy na temat socjologii dzieci i dzieciństwa zarówno w środowisku naukowym jak i poza nim.

Link do strony sekcji: https://pts.org.pl/sekcje/sekcja-socjologii-dzieci-i-dziecinstwa/