W czasopiśmie "Religion & Human Rights" ukazał się artykuł "Freedom of Religion during the Covid-19 Pandemic in Poland: Legal and Sociological Perspectives", którego współautorem jest dr Łukasz Skoczylas z Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną.
 
Artykuł zawiera prawną analizę wprowadzonych w Polsce w czasie pandemii COVID-19 obostrzeń dotyczących uczestnictwa w praktykach religijnych, oraz socjologiczną analizę reakcji osób wierzących na te obostrzenia. Badania przeprowadzone wśród wiernych różnych wyznań wskazały, że obostrzenia uznawano za zasadne, niewielką uwagę przykładając przy tym do oceny ich praworządności i proporcjonalności. Krytykowane były natomiast przede wszystkim: niejasność i niespójność wprowadzanych reguł, które utrudniały ich zastosowanie w praktyce.