W Wydawnictwie Nauk Humanistycznych i Społecznych UAM ukazała się książka dr Nataszy Doiczman-Łobody pt. "Granice rozłąki. Doświadczenia biograficzne młodzieży z rodzin migracyjnych".

Monografia jest efektem wieloaspektowej analizy ogromnego materiału badawczego uzyskanego podczas wielogodzinnych wywiadów z członkami rodzin migracyjnych. Badania ukazują naznaczony przez rozłąkę rytm ich życia, a także przepełniony obowiązkami i osamotnieniem okres adolescencji dzieci migrantów. Pozwalają na stwierdzenie, że członkowie rodzin w tożsamy sposób doświadczają migracji, ujawniając takie same cykle rozłąki i obecności migranta, dotkliwie wpływające na codzienne funkcjonowanie. Ponadto mają oni poczucie zupełnego podporządkowania życia potrzebom osoby pracującej za granicą. Zamieszczone w książce wypowiedzi ujawniają trudne emocje i złożoność doświadczeń rozmówców.

 

Więcej informacji na stronie internetowej: Granice rozłąki