Prezentujemy raport z trzeciej części badania przeprowadzonego na Wydziale Socjologii UAM, na ogólnopolskiej próbie psychoterapeutek i psychoterapeutów.

 

Badanie i raport zostały przygotowane przez prof. UAM dr hab. Monikę Frąckowiak-Sochańską i dr Marcina Hermanowskiego. W raporcie przedstawiono wyniki badania, które przeprowadzono 20 stycznia do 15 czerwca 2022 roku. Badane osoby to psychoterapeutki i psychoterapeuci, które posługują się językiem polskim, pracujące zarówno w Polsce, jak i za granicą. W badaniu wzięło udział 325 osób.

Prezentowane wyniki pozwalają dokonać porównania specyfiki i natężenia problemów, z jakim zgłaszają się osoby potrzebujące wsparcia psychoterapeutycznego w trzech okresach pandemii. Ponadto w świetle trzech etapów badań widoczne są zmiany kondycji psychicznej psychoterapeutów, którzy podobnie jak klienci doświadczają stresu związanego z pandemią oraz jej konsekwencjami. W kontekście wojny w Ukrainie zarówno u psychoterapeutów jak i osób korzystających z ich wsparcia pojawiły się takie problemy jak: nasilenie lęku i depresyjności, reakcje psychosomatyczne, zastępczo przeżywane zaburzenia stresu pourazowego, doświadczanie traumy transgeneracyjnej z okresu 2 wojny światowej aktywowanej przez aktualne przeżycia osób poszkodowanych na skutek wojny w Ukrainie. 

 

Raport