Prezentujemy raport dotyczący uchodźców z Ukrainy, który został stworzony na bazie badań zrealizowanych m.in. przez pracowników naszego Wydziału: prof. Jakuba Isańskiego i prof. Marka Nowaka.

 

Nasze badania miały na celu zbadanie trwających zjawisk transgranicznych przesiedleń ludności ukraińskiej w wyniku agresji rosyjskiej, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. W pierwszym etapie badań, przedstawionym w niniejszym raporcie, udało nam się uzyskać opinie ponad 500 uchodźców, skupiające się na ich potrzebach, obawach, planach i oczekiwaniach. Zebrane dane pozwalają także na rekonstrukcję profili społeczno-demograficznych uciekających ukraińskich uchodźców. Wstępne wyniki przedstawiono w raporcie. 

 

Raport - wersja angielska

Raport - wersja polska