Numer 1/2022 czasopisma "Studia Socjologiczne" poświęcony został tematyce strajków kobiet w latach 2020-2021. Szereg artykułów napisany został przez autorki z naszego Wydziału: prof. Monikę Frąckowiak-Sochańską, dr Martę Zawodną-Stephan, prof. Aldonę Żurek, dr Maję Brzozowską-Brywczyńską i dr Agnieszkę Nymś Górną. 

 

Wśród artykułów autorstwa naszych pracowniczek znajdują się:

  • Monika Frąckowiak-Sochańska, Marta Zawodna-Stephan, Aldona Żurek, Maja Brzozowska-Brywczyńska, Agnieszka Nymś-Górna "Wstęp: Socjologiczne spojrzenie na Strajk Kobiet"
  • Monika Frąckowiak-Sochańska, Marta Zawodna-Stephan "Uwięzione między lękiem a gniewem? Powstanie i rozpad wspólnoty buntu w czasie protestów kobiet po wyroku Trybunału Konstytucyjnego"
  • Maja Brzozowska-Brywczyńska, Agnieszka Nymś-Górna "Rekonstrukcja pojęcia siostrzeństwa i wyobrażeń o sojuszach w doświadczeniach uczestniczek protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego"
  • Aldona Żurek "Kobieca solidarność międzypokoleniowa oczyma trzech generacji kobiet"

Z artykułami można zapoznać się na stronie internetowej: Strajki kobiet 2020–21 w perspektywie socjologicznej

Podstawą napisania tych tekstów były badania w ramach projektu „Protest obywatelski przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku w doświadczeniu kobiet”, zrealizowane i na Wydziale Socjologii UAM.

 

Gratulujemy!