Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Funkcjonowanie domów pomocy społecznej w czasie pandemii”. Jest to kontynuacja projektu badawczego na temat instytucji pomocy społecznej w sytuacji obecnego kryzysu związanego z COVID-19.

POBIERZ RAPORT

Raport przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników pełniących role opiekuńcze wobec mieszkańców domów pomocy społecznej oraz kadry zarządzającej instytucjami DPS na terenach pięciu województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubelskiego oraz podkarpackiego. Główne obszary analizy obejmują takie zagadnienia jak:

  • wewnętrzne zasady i funkcjonowanie domów pomocy społecznej,
  • kondycja psychiczna pracowników domów pomocy społecznej w czasie pandemii,
  • ocena sytuacji mieszkańców domów pomocy społecznej,
  • współpraca międzysektorowa.

Raport przedstawia również szereg rekomendacji związanych z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w czasie pandemii.
Badania są wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, Wydziału Socjologii UAM oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Raport z pierwszego etapu badań jest dostępny TUTAJ.