W prestiżowym czasopiśmie Ecological Economics (IF 5,389) ukazał się artykuł pt. "Intentional degrowth and its unintended consequences: Uneven journeys towards post-growth transformations", którego współautorem jest dr Mariusz Baranowski.

Artykuł jest owocem transdyscyplinarnej współpracy badaczy z trzech uniwersytetów europejskich.

Z tekstem można się zapoznać w wolnym dostępie pod TYM linkiem. Polecamy i gratulujemy autorom!