W czasopiśmie "Frontiers of Environmental Sciences" ukazał się niedawno artykuł pt. "Attitudes Towards the Polar Regions as a Reflection of the Sense of Responsibility for the Environment. Theoretical Background for Further Study". Jego współautorką jest prof. Hanna Mamzer.

Teskt jest rezultatem kilkuletniej już współpracy prowadzonej prof. Mamzer z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Współautorami są prof. Jan Marcin Węsławski (IO PAN) i prof. Pål Wilter Skedsmo (Fridtjof Nansen Institute Lysaker, Norway).

 

Z artykułem można się zapoznać na stronie czasopisma.