W ostatnim numerze Journal of Housing and the Built Environment ukazał się tekst pt. The late modernist community in the late socialistic block of flats: the issue of urban neighbourhood vitality in Poland autorstwa prof. UAM dr hab. Marka Nowaka oraz dr Andrzeja Siatkowskiego. Artykuł diagnozuje współczesne wielkomiejskie sąsiedztwo przez pryzmat neoklasycznej koncepcji przestrzennie determinowanych kręgów społecznego. Przy pomocy narzędzi statystycznych, autorzy starają scharakteryzować więzi sąsiedzkie występujące w późnosocjalistycznej zabudowie – jak silne i satysfakcjonujące są to relacje, kto je najczęściej tworzy oraz co na nie wpływa. Pełny tekst jest dostępny TUTAJ.