W prestiżowanych czasopismach ukazały się nowe publikacje pracowników Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną.

 

Profesor Piotr Matczak jest współautorem artykułu dotyczącego strategii zwiększania odporności przeciwpowodziowej: Matczak P., Hegger D., 2021. Improving flood resilience through governance strategies: Gauging the state of the art, Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 8(4), e1532

Artykuł jest dostępny na stronie internetowej wydawnictwa Wiley.

 

Profesorowie Piotr Matczak i Piotr Jabkowski są współautorami artykułu dotyczącego postaw wobec gospodarki leśnej: Paniotova-Maczka D., Matczak P., Jabkowski P., 2021. Place Attachment and Views on Tree Management. Frontiers in Psycholology, 12:639830.

Z artykułem można się zapoznać na stronie czasopisma "Frontiers in Psychology".