W ostatnim numerze biuletynu "Science for Environment Policy" ukazał się tekst popularyzujący wyniki artykułu „Conflicts in Ecosystem Services Management: Analysis of stakeholder participation in Natura 2000 in Poland”. Wśród autorów artykułu jest trójka socjologów z naszego Wydziału: dr Krzysztof Mączka, prof. Piotr Matczak i prof. Agnieszka Jeran.

Science for Environment Policy jest serwisem prowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska Komisji Europejskiej w celu upowszechniania najnowszych badań dotyczących środowiska przyrodniczego wśród ponad 20 000 decydentów, naukowców i przedsiębiorców w całej Europie.

Tekst do pobrania.

Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej.