W czasopiśmie "PeerJ" ukazał się artykuł współautorstwa prof. Hanny Mamzer pt. "Negative psychological aspects of working with experimental animals in scientific research".

Z artykułem można się zapoznać na stronie czasopisma.

Artykuł jest wynikiem współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: dr hab. Mirosławem Andrusiewiczem, dr Agnieszką Żok i dr Piotrem Białasem. To niecodzienne doświadczenie międzyuczelnianej, interdyscyplinarnej współpracy pozwoliło przeprowadzić badania nad zupełnie nieznanym tematem zamkniętym w pytaniu: czy naukowcy eksperymentujący na zwierzętach przeżywają w związku z tym stres? Wyniki są jednoznaczne - doświadczenia na zwierzętach dla bardzo wielu osób stanowią duży koszt emocjonalny. Bezpośrednią motywacja do podjęcia tej tematyki była współpraca z dr hab. Prof. UP Katarzyną Szkudelską,w ramach Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na zwierzętach - serdeczne podziękowania dla Pani Profesor za inspirację. Publikacja tekstu był możliwa dzięki finansowaniu otrzymanemu od władz rektorskich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Publikacja punktowana wg listy ministerialnej na 100 pkt.