W Wydawnictwie Routledge ukazała się książka dr Beaty Kowalczyk pt. "Transnational Musicians: Precariousness, Ethnicity and Gender in the Creative Industry".

Książka opisuje sposoby konstruowania przez japońskich muzyków swoich karier w hierarchicznie zorganizowanym świecie muzyki klasycznej. Analiza oparta jest na badaniach empirycznych - wywiadach pogłębionych z japońskimi artystami w Japonii, Francji i Polsce. Na poziomie teoretycznym odwołuje się m.in. do teorii mobilności, etniczności, rasy, płci i postkolonializmu.

Więcej szczegółow na stronie internetowej.

Gratulujemy!