W czasopiśmie International Social Work, ukazał się artykuł Social assistance institutions during the COVID-19 pandemic: Experiences of Polish social workers współautorstwa naszego pracownika dra Ryszarda Necla i doktorantki Marty Zaręby. Cały numer został poświęcony, z jednej strony systemowi pomocy społecznej i polityki społecznej, z drugiej strony funkcjonowaniu grup z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego w czasie pandemii i wsparcia świadczonego na ich rzecz.