Książka analizuje transformację kultury kibicowskiej z perspektywy płci. Odwołując się do m.in. do pojęć hegemonicznej męskości czy performatywnej koncepcji płci i kibicowania, bada proces wchodzenia kobiet w świat piłkarskich kibiców. Opierając się na wielowymiarowych badaniach ilościowych i jakościowych książka analizuje różne aspekty kibicowania kobiet, takie jak socjalizacja do bycia kibicem, budowanie poczucia kibicowskiej tożsamości, zachowanie na stadionie czy sposoby odgrywania płci. Bada również reakcje mężczyzn kibiców oraz różnych interesariuszy na zwiększającą się liczbę kobiet na trybunach i konsekwencje tego zjawiska dla zdominowanej przez mężczyzn kultury kibicowskiej. 

Książka jest wynikiem prac realizowanych w ramach grantu NCN 2016/21/B/HS6/00846.

Poprzednia książka tej samej autorki wydana przez Routledge w 2017 r. dotyczyła wiedzy milczącej:

https://www.routledge.com/Skill-Transmission-Sport-and-Tacit-Knowledge-A-SociologicalPerspective/Jakubowska/p/book/9780367345075