W czasopiśmie Energy Research & Social Sciences ukazał się artykuł pt. „Epistemic justice impossible? Expert perceptions of the participatory monitoring of geo-energy projects in Poland” pokazaujący jak eksperci postrzegają zaangażowanie nie ekspertów w projekty geoenergetyczne. Wśród autorów dr Krzysztof Mączka z naszego wydziału.

 

Aby osiągnąć demokrację energetyczną, potrzebne jest zaangażowanie publiczne i uwzględnienie wszystkich w procesie podejmowania decyzji. Kluczowe są znaczące rozmowy między różnymi grupami społecznymi. W naszym badaniu zastanawiamy się, czy takie rozmowy są możliwe dzięki monitorowaniu projektów geoenergetycznych z udziałem społeczności lokalnej. Mimo, że projekty geoenergetyczne przyciągają uwagę społeczności lokalnych, mogą być dla nich trudne do zrozumienia ze względu na położenie pod powierzchnią ziemi. To stanowi wyzwanie dla współpracy ekspertów z osobami niespecjalizującymi się w tej dziedzinie.

W naszej pracy korzystamy z pojęcia sprawiedliwości epistemicznej, czyli uczciwego traktowania i równego dostępu do wiedzy dla wszystkich zainteresowanych. Szczególnie podkreślamy aspekt sprawiedliwości hermeneutycznej, który wskazuje na konieczność uwzględnienia głosu wszystkich zainteresowanych przez instytucje bez uprzedzeń. 

Za pomocą metodologii Q przeanalizowaliśmy postawy 22 ekspertów na temat uczestnictwa “nie-ekspertów” w monitorowaniu projektów geoenergetycznych. Na tej podstawie zidentyfikowaliśmy trzy rodzaje narracji: "pro-ekspercką", "pro-partnerską" i "pro-informacyjną". Wyniki pokazały, że w narracjach ekspertów uczestnictwo „nie-ekspertów” jest ograniczone do poziomu symbolicznego, a nie sprawczego. Największy konsensus w narracjach dotyczył wymiaru "zaufania", który może być centralnym elementem tworzenia polityk w zakresie monitoringu partycypacyjnego.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629623002141