Do 15 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach XIV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim we wszystkich uczelniach Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem.  .

 
Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
  • wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry),
  • streszczenie pracy, w którym autor wyraźnie wskazuje obszar/dziedzinę funkcjonowania miasta, w której praca może znaleźć zastosowanie, 
  • pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie – również te publikacje,
  • dwie opinie pracy, w tym jedna promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna akcentować utylitarne walory pracy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora (TUTAJ)