Rozpoczęła się XXI edycja programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim". Dla studentów i absolwentów uczelni przygotowano niemal 50 miejsc, w których mogą zdobyć doświadczenie.

Program skierowany jest m.in. do

  • studentów
  • absolwentów studiów wyższych
  • doktorantów

Uczestnictwo w programie to szansa na:

  • zapoznanie się ze specyfiką pracy urzędów administracji rządowej
  • zdobycie cenionego przez pracodawców doświadczenia zawodowego
  • wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie kształcenia
  • wykazanie się własną inicjatywą i kreatywnością podczas wykonywania powierzonych zadań

Program "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" to ciekawa forma praktyk, która pozwoli zdobyć doświadczenie zawodowe wysoko cenione przez pracodawców.

W bieżącej XXI edycji najwięcej miejsc pracy przygotowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, gdzie jest 25 ofert dla wolontariuszy. Po raz kolejny, w programie udział biorą także m.in. Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa oraz Wydział Polityki Społecznej, które zwykle cieszą się największym zainteresowaniem

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zdecydować się na:

  • wolontariat 3-miesięczny
  • wolontariat 5-miesięczny

Wolontariusze w ramach pracy w urzędzie wykonywać będą określone zadania od 15 do 20 godzin tygodniowo.

Osoby uczestniczące w programie będą miały możliwość indywidualnego ustalenia, w porozumieniu ze swoim opiekunem, godzin, w których wykonywać będą świadczenia na rzecz Urzędu.

Każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w programie.

Szczegółowe informacje o zasadach udziału w wolontariacie znajdują się w regulaminie Wolontariatu XXI edycja

Osoby zainteresowane udziałem w XXI edycji programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" prosimy o przesłanie CV oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do programu drogą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail) (z podaniem w temacie nr ref. ogłoszenia) do dnia 22 października 2017 r.

Jedna osoba może przesłać zgłoszenie na nie więcej niż 5 ofert.

W kolejnym etapie rekrutacji z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne, w wyniku których wyłonieni zostaną uczestnicy XXI edycji programu.

Rozpoczęcie XXI edycji programu "Wolontariat w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim" planowane jest na 13 listopada br.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 19 91 i na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (TUTAJ).