Granty i stypendia KWIECIEŃ 2018 – nie przegap terminów!
Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców
(wg terminów składania wniosków):

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 12 kwietnia 2018; LINK
Włochy – Stypendium Begliasco dla humanistów i artystów, termin: 15 kwietnia 2018; LINK  

Kanada - stypendium dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce; termin: 16 kwietnia 2018; LINK
Szwajcaria - stypendium w CERN dla doktorantów; termin: 16 kwietnia 2018; LINK

Europa – roczne stypendium dla doktorów; termin: 30 kwietnia 2018; LINK

Irlandia – Career-FIT - stypendia dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym; termin: 30 kwietnia 2018; LINK  

Różne kraje - stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 kwietnia 2018; LINK  

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki; termin składania wniosków; termin: 30 kwietnia 2018; LINK 

Europa – Wiedeń, Rzym, Londyn i inne - Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich; termin: 10 maja 2018; LINK
Łotwa – granty na badania dla instytucji; termin: 27 kwietnia 2018; LINK

USA – stypendia dla polskich studentów na 9-10 miesięcy;
termin: 27 kwietnia 2018; LINK

Francja – stypendium na pobyt badawczy, dla doktorów, profesorów lub badaczy, do 45 r.ż.; termin: 16 maja 2018; LINK

USA – stypendia dla pracowników naukowych; termin: 30 maja 2018; LINK

Polska – Nagroda im. Kotarbińskiego, humanistyka; termin: 31 maja 2018; LINK

Kolumbia – stypendia na studia magisterskie i doktoranckie dla Polaków znających język hiszpański; termin: 1 czerwca 2018; LINK

Polska - Granty NCN – M-ERA.Net 2; termin: 13 czerwca 2017; Opus, Preludium; termin: 15 czerwca 2017; LINK

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; termin: 29 czerwca 2018; LINK

Fundacja Nutricia – granty i stypendia dla młodych oraz doświadczonych badaczy; termin: 30 czerwca 2018; LINK

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje; aplikacje przyjmowane non-stop; LINK

Europa – EMBO: 2-letnie stypendia podoktorskie; wnioski przyjmowane są cały rok; LINK

Dowolny kraj - stypendia European Molecular Biology Organisation dla naukowców na każdym etapie kariery; aplikacje przyjmowane non-stop; LINK