Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów (minimum 15 dni kalendarzowych). Wysokość grantu to 400 Euro. Do 11 maja zainteresowani studenci musza się zgłosić wypełniając poniższy link: https://airtable.com/shrMXBGViC0kmQmo4 oraz dołączyć następujące dokumenty:

  • CV po angielsku (w formacie Europass),
  • zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela,
  • list rekomendacyjny z uczelni macierzystej,
  • zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • średnią ocen z wszystkich poprzednich lat,
  • declaration of responsibilty

Guidelines-Stella-Junior-2022.pdf

Declaration-responsibility-Stella-Junior-2022.docx

Szczegółowe informacje u Pani Joanny Janas z Welcome Centre, tel. 829 4434, e-mail: joanna.janas@amu.edu.pl