Pracownicy
Data dodania: 29 November 2017

W skrócie: Problemy badań interdyscyplinarnych na przykładzie projektu <<Geoinformacyjne podejmowanie decyzji w zakresie rozstrz...

Dyplom Doktora Honoris Causa dla Pani Prof. Margaret S. Archer
Pracownicy
Data dodania: 24 November 2017

Rektor i Senat UKSW przyznał i wręczył dyplom Doktora Honoris Causa Pani prof. Margaret Scotford Archer. Uroczystość odbyła się 22 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Senackiej UKSW, z udział...

Pracownicy
Data dodania: 22 November 2017

Szanowni Państwo, informujemy, że rusza „Seminarium Otwarte”, inicjatywa Zakładu Socjologii Życia Codziennego oraz Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej. Propozycja seminariów zmierza do poszerze...

Seminarium Otwarte Zakładów: Socjologii Życia Codziennego oraz Badań Kultury Wizualnej i Materialnej
Pracownicy
Data dodania: 16 November 2017

Seminarium Otwarte, to inicjatywa Zakładu Socjologii Życia Codziennego oraz Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej działających w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Podstawowym jej celem jest umo...

Pracownicy
Data dodania: 16 November 2017

Szanowni Państwo, pozwalamy sobie przekazać informację, że Instytut organizuje wiosną 2018 roku dużą międzynarodową konferencję poświęconą 100-u wydania „Chłopa polskiego w Europie i Am...

Pracownicy
Data dodania: 08 November 2017

Szanowni Państwo, z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 listopada 2017 roku zmarł w wieku 66 lat doktor Maciej Sieradzki wieloletni pracownik Instytutu Socjologii. Pogrzeb na cmentarzu w Morasku o god...

Popularne aktualności