Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Przypominamy o XXIV edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej. Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej i rozpowszechnianie wiedzy w tych obszarach a także ujawnianie talentów. Prace należy zgłaszać do 15.09.2022 r. W bieżącym roku pula nagród sięga 25 000 zł. Nagrody finansowane są z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Wszelkie informacje w tym zgłoszenie do konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej: Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

Zaproszenie do współpracy w ramach nowego projektu badawczego Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Centrum w zbliżającym się roku 2023 uruchamia kolejny cykl projektów, jeden z nich poświęcony tematyce sytuacji językowej w Polsce. Grantodawny zależy na szerokim ujęciu tej problematyki, obejmującym zarówno zagadnienia użytkowania języka w życiu mniejszości w życiu codziennym, organizacyjnym, publicznym, w duszpasterstwie oraz kwestię nauczania niemieckiego w placówkach oświatowych. Projekt powinien być realizowany zespołowo, preferowane są kilkuosobowe grupy badawcze, złożone wyłącznie ze specjalistów w swoich dziedzinach. Opis wstępnej koncepcji badawczej nie powinien przekraczać 12 stron, do opisu powinien zostac dołączony kosztorys. Propozycje można przesyłać do 22 października br. na adres e-mail biuro@fzentrum.pl. Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela mgr Marzena Pawłowska (marzenap@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 08).