W najbliższy poniedziałek 24 maja o godzinie 10:00 w ramach seminarium naukowego Wydziału Socjologii zaprezentowany zostanie projekt badawczy realizowany w Zakładzie Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych pt. „Sprzeciw obywatelski wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku w doświadczeniach kobiet”. Referat wygłoszą członkinie zespołu badawczego w składzie: dr Maja Brzozowska-Brywczyńska, dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska, mgr Agnieszka Nymś-Górna, dr Marta Zawodna-Stephan oraz prof. UAM dr hab. Aldona Żurek.

Seminarium odbędzie się w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams: link do spotkania.

 

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja ze względu na „duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu” jest niezgodna z Konstytucją. Publikacja orzeczenia w Dzienniku Ustaw RP nastąpiła 27 stycznia 2021 roku. Orzeczenie to doprowadziło do masowych demonstracji pod szyldem Strajku Kobiet. Oprócz manifestacji na ulicach polskich miast, kobiety i ich sojusznicy pisali listy protestacyjne, umieszczali na budynkach, sklepach czy samochodach symbole sprzeciwu oraz wyrażali swoje poparcie w mediach społecznościowych. Protestujący nierzadko ponosili poważne konsekwencje swoich działań, niektórzy z nich zostali aresztowani, musieli płacić mandaty bądź wytaczano im sprawy sądowe. Wydarzenia związane ze Strajkiem Kobiet były przez miesiące relacjonowane przez media, zarówno w kraju, jak i zagranicą, wywołując dyskusje nie tylko na temat praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych, ale także odnośnie prawa obywateli do demonstracji swoich poglądów czy przemian wartości wśród polskiej młodzieży.

Zespół badawczy powstały w Zakładzie Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych przeprowadził około 30 wywiadów pogłębionych z kobietami popierającymi Strajk Kobiet, których celem było zbadanie podglądów kobiet popierających protesty na temat reprodukcji, opisanie ich działań w ramach Strajku Kobiet, zrozumienie związków między ich osobistymi doświadczeniami a ich zaangażowaniem w protesty, analiza postrzegania przez nie zjawiska kobiecej solidarności oraz wsparcia, na jakie mogą one liczyć podczas protestów i w innych kontekstach prywatnych i publicznych.

W badaniach uczestniczyli również studenci i studentki socjologii i pracy socjalnej uczestniczący w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego w zajęciach z „Gender studies”.