Agnieszka Stamm

Mgr

Agnieszka Stamm

Telefon: 61 829 2270
E-mail: agnieszka.stamm@amu.edu.pl
Zakład: Studenci III stopnia
Pokój: 117
Stanowisko: Doktorantka