Nowe konkursy Erasmus+. W ramach programu Erasmus+ istnieje możliwość składania wniosków dotyczących dwóch konkursów. Wnioski w ramach konkursów są składane przez Wydział. Osoby zainteresowane którymś z programów prosimy o kontakt z prodziekanem, dr Łukaszem Rogowskim (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) lub koordynatorem Erasmus+, dr Maciejem Frąckowiakiem (maciejf@amu.edu.pl) najpóźniej do dnia 10 stycznia.

  • KA171 - wymiana z państwami niestowarzyszonymi. Konkurs dotyczy mobilności studentów i pracowników do państw niestowarzyszonych z Erasmus+ (zazwyczaj to państwa pozaeuropejskie). Więcej informacji w pliku: KA171.
  • BIP - Blended Instensive Programme. Konkurs dotyczy krótkich intensywnych programów mieszanych w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia, w tym współpracy online, dla studentów i pracowników. Więcej informacji na stronie: BIP.

Konkurs CLARIN-PL na najlepszą pracę badawczą. CLARIN-PL, czyli polskie konsorcjum naukowe, część Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) organizuje konkurs dla doktorantów i młodych naukowców na najlepszą pracę badawczą z zakresy nauk humanistycznych i społecznych. Zgłoszenia do 8 stycznia, szczegółowe informacje na stronie internetowej: konkurs CLARIN-PL.

Druga edycja konkursu "W zwykłych słowach wielka moc!". Wydział Studiów Edukacyjnych UAM organizuje drugą edycję konkursu "W zwykłych słowach wielka moc!". Istotą konkursu jest stworzenie wzbogaconego ilustracjami utworu literackiego/poetyckiego dla dzieci z Ukrainy, które na skutek działań wojennych wyemigrowały z Ukrainy i mieszkają w Polsce. Szczegółowe informacje na stronie: "W zwykłych słowach wielka moc!".