Serdeczne gratulacje dla dra Jacka Kubery, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 6 pt. "Społeczne identyfikacje z miastem w epokach kapitalizmu, socjalizmu, transformacji i współcześnie. Badanie pilotażowe przemian świadomości mieszkańców Poznania".

Zamierzeniem działania jest zwiększenie efektywności badania zasadniczego, którego celem będzie analiza unikatowego zbioru wypowiedzi jakościowych zebranych podczas czterech konkursów pamiętnikarskich z cyklu "Czym było i jest dla Ciebie miasto Poznań?", zorganizowanych w 1928, 1964, 1994 oraz 2021 roku. Konsekwencja metodologiczna kolejnych konkursów i charakter przebiegu zmian demograficznych w Poznaniu stwarzają wyjątkową w socjologii europejskiej szansę zbadania przemian świadomości zbiorowej mieszkańców danej przestrzeni miejskiej w ciągu prawie stu lat.

Czekamy cierpliwie na efekty pracy badawczej!