Spotkanie z prof. Lechem Witkowskim. Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego zaprasza na spotkanie z prof. Lechem Witkowskim, autorem niedawno wydanej monografii "Uroszczenia i transaktualność w humanistyce. Florian Znaniecki: dziedzictwo idei i jego pęknięcia" (Oficyna Wydawnicza "Impuls"). Spotkanie odbędzie się 22.09.2022 (czwartek) o godz. 12:00 w sali 27bud. A, na Kampusie Ogrody UAM.

Nowa Polityka Ochrony Danych Osobowych w UAM. W intranecie została zamieszczona informacja dotycząca zarządzenia Rektora nr 248/2021/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku wprowadzającego nową Politykę Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczegóły nowego dokumentu dostępne na stronie: Nowa Polityka Ochrony Danych Osobowych w UAM.