Tłumaczenie kolejnych numerów czasopisma Global Dialogue. "Global Dialogue" to magazyn socjologiczny wydawany przez International Sociological Association (ISA), dostępny bezpłatnie i adresowany do czytelników nieakademickich i akademickich na całym świecie: https://globaldialogue.isa-sociology.org/. Ukazuje się on w 17 językach, zaś za tłumaczenie odpowiedzialni są redaktorzy regionalni i ich zespoły. Ukazują się trzy numery rocznie z artykułami znanych socjologów a także młodych naukowców.  Osoby zainteresowane współpracą przy tłumaczeniu artykułów z języka angielskiego na język polski zapraszamy do kontaktu z prof. Piotrem Matczakiem (matczak@amu.edu.pl). Za tłumaczenia przewidziane jest symboliczne wynagrodzenie, a dodatkowo, w przypadku doktorantów lub studentów – otrzymują oni darmowe członkostwo w ISA. Praca odbywa się w programie InDesign, do którego zespół dostaje darmowy dostęp.

Tydzień Nauki Francuskiej „Zrozumieć Europę dziś i jutro”. Tydzień odbędzie się w dniach 15-19 listopada 2021, a jego organizatorem jest Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. To cykl seminariów, konferencji, debat i spotkań poświęconych europejskiej nauce – z udziałem m.in. A. Afelt, L. Bourdeau-Lepage, R. Boyer, A. Brossata, Ch. Delsol, M. Kozłowskiego, A. Ledera, Georges’a Minka i J. Nowicki. Współczesny odbiór myśli Foucaulta, geopolityka Covid-19, Europa Środkowa i Zachodnia po 1945 czy Europa Roberta Schumana - to tylko niektóre z tematów Tygodnia. Spotkania w języku polskim i francuskim (z tłumaczeniem symultanicznym) na żywo i za pośrednictwem programu Zoom. Więcej szczegółów na stroni; Ośrodka Kultury Francuskiej- Tydzień Nauki Francuskiej „Zrozumieć Europę dziś i jutro”.

VI Międzynarodowa Konferencja "Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji". Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zapraszają do udziału i nadsyłania abstraktów wystąpień w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy. Nierówności społeczne i nowe znaczenia pracy w erze cyfryzacji”, która odbędzie się w Lublinie w dniach 19-20 maja 2022. Abstrakty można przesyłać do dnia 30.12 br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: Rejestracja na konferencję i zgłoszenia abstraktów. Więcej szczegółów na stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.