Warsztaty stacjonarne Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Biuro serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu stacjonarnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnością słuchu i wzroku.

  • Szkolenie „ Praca ze studentami z niepełnosprawnością słuchu” - terminy, szczegóły oraz zgłoszenia TUTAJ
  • Szkolenie „Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych” -  terminy, szczegóły oraz zgłoszenia TUTAJ

Sieciowanie badaczek i badaczy z Uniwersytetu Europejskiego EPICUR. Zachęcamy do udziału w EPICamp pt. “Mobility, Migration, Multilingualism: Shaping European Identities and Languages Past and Present”, czyli pierwszym ze spotkań, których celem jest stworzenie nowych zespołów badawczych. Wydarzenie odbędzie się 15-16 października 2021 r. online. Formularze zgłoszeniowe, zawierające krótki opis zainteresowań badawczych, można wysyłać do 15 września 2021 r. Organizatorzy zaproponowali kilka sesji tematycznych, jednak ideą EPICamps jest również możliwość tworzenia grup dyskusyjnych ad-hoc. Sesję pt. „Bilingualism, migration and identity” moderowali będą dr Katarzyną Jankowiak (WA UAM) i dr Jacek Kubera (WS UAM). Call for Participation i formularz zgłoszeniowy: TUTAJ. Więcej informacji: TUTAJ.

Szkolenie informacyjne na temat programu Horyzont Europa. Centrum Wsparcia Projektów UAM we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Poznaniu, zaprasza do udziału w szkoleniu informacyjnym na temat nowego programu ramowego Komisji Europejskiej "Horyzont Europa". W trakcie spotkania zostaną przedstawione informacje na temat mechanizmów wsparcia badań, aktualnych konkursach i różnicach w stosunku do poprzedniego programu Horyzont 2020. Szkolenie odbędzie się 29 września w godz. 10.00-13.00 w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus, Wieniawskiego 1. Na szkolenie obowiązują zapisy - chętnych prosimy o wysyłanie zgłoszeń na cwp@amu.edu.plLiczba miejsc ograniczona do 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolorowy Uniwersytet. W roku akademickim 2021/2022 będzie kontynuować działalność Kolorowy Uniwersytet - inicjatywa adresowana do dzieci w wieku 7-12 lat z poznańskich i wielkopolskich szkół podstawowych. Zajęcia będą realizowane w formie online (nagrany wykład, pokaz, prezentacja itd.). Osoby zainteresowane współtworzeniem zajęć w ramach Kolorowego Uniwersytetu prosimy o kontakt z dr Łukaszem Rogowskim (lukasz.rogowski@amu.edu.pl), podając tytuł i rodzaj zajęć - do dnia 15 września br. Nagrania będą realizowane przez Studio Filmowe UAM.

Konkurs MINIATURA. 30 września upływa termin składania wniosków w konkursie MINIATURA. Jest to konkurs dla badaczy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, są zatrudnieni na UAM na podstawie umowy o pracę, nie kierowali i nie kierują realizacja projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, ani nie byli laureatem stypendium EDIUTA lub stażu w ramach konkursu FUGA i UWERTURA, nie są wnioskodawcami, kierownikami projektu ani kandydatami na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym w innym konkursie NCN. W konkursie MINIATURA zgłasza się wnioski na realizację jednego działania naukowego, którym mogą być: badania wstępne/pilotażowe, kwerendy, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN (takich jak OPUS), innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy: cwp@amu.edu.pl