Repozytorium AMUR. Informujemy o pozyskanej dla naszego Wydziału możliwości zamieszczania w Repozytorium UAM zespołowych prac studenckich (np. raportów z ćwiczeń terenowych), przygotowanych pod opieką pracowników naukowych. Pierwszą taką pracą jest raport "Okolice poznańskiego jeziora Rusałka w doświadczeniach mieszkańców i użytkowników", stworzony przez studentki i studentów trzeciego roku socjologii pod opieką dr Jacka Kubery. Z raportem można zapoznać się na naszej stronie internetowej oraz na stronie Repozytorium. Szczegółowych informacji dotyczących zamieszczania prac udziela mgr Marzena Pawłowska (marzenap@amu.edu.pl).

Seminarium naukowe „Dla kogo i jakie zyski z rewitalizacji miasta? Spojrzenie ekonomisty, socjologa i architekta urbanisty”. Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Polskim Towarzystwem Socjologicznym (Oddział Poznański) i Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk zapraszają na seminarium, które odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 18:00. Referat wygłosi dr Sławomir Palicki (Katedra Inwestycji i Nieruchomości UEP), udział wezmą dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak (Wydział Architektury PP) i prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM). Wydarzenie odbędzie się online, link do spotkania TUTAJ. Seminaria odbywają się w stulecie założenia w Poznaniu Polskiego Instytutu Socjologicznego. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej oraz w wydarzeniu na Facebooku.

Seminarium otwarte "The Normalcy of Not Knowing: Can there be Consensus on Ignorance?". Podczas kolejnego spotkania w ramach seminariów otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych referentem będzie prof. Matthias Gross z Uniwersytetu w Jenie oraz Centrum Helmholtza Badań nad Środowiskiem w Lipsku. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 19 kwietnia o godz. 10:00. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania, na stronie internetowej oraz w wydarzeniu na Facebooku.

Szkolenia Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Zapraszamy pracowników dydaktycznych oraz doktorantów UAM do udziału w szkoleniach organizowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2021. Obecnie trwa rekrutacja do kolejnych grup szkoleniowych:

Szkolenie Centrum Wsparcia Projektów UAM. Ponownie zapraszamy doktorantów na szkolenie on-line poświęcone otwartemu konkursowi NCN PRELUDIUM 20. Szkolenie odbędzie się 9 kwietnia godz. 11.30-13.00 PRELUDIUM 20 na platformie Teams w zespole Oferta konkursowa 2021. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt: annsta4@amu.edu.pl Jeśli są już Państwo członkiem w/w zespołu wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu.

Webinarium NCN. W piątek 9 kwietnia o godz.14:00 Narodowe Centrum Nauki zaprasza na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi Weave-UNISONO. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu. Rejestracja TUTAJ.

Webinaria informacyjne Narodowej Agencji dot. partnerstw międzynarodowych Erasmus+. Zapraszamy do udziału w webinariach informacyjnych poświęconych Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020. Webinaria odbędą się w dniach 20, 21 i 29 kwietnia 2021 r. Rejestracja do 13 kwietnia br. na stronie internetowej.

Konferencja "Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools". Konferencja, która dotyczy wspierania i rozwijania różnych form zaangażowania studenckiego, odbędzie się 23 kwietnia. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.