Seminarium wydziałowe. W poniedziałek 8 marca o godzinie 10:00 zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe. Profil naukowy Zakładu Socjologii Cywilizacji przedstawi prof. Witold Wrzesień. Seminarium odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams, w zespole Wydziału Socjologii.

Informacje dydaktyczne. Przypominamy o zgłaszaniu do dnia 12 marca informacji dydaktycznych na semestr letni, w tym: warunków zaliczenia przedmiotów, terminów egzaminów, terminów dyżurów. Informacje przyjmuje mgr Małgorzata Błasiak-Duda (mblasiak@amu.edu.pl).

Badanie dotyczące stanu demokracji. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Chicago Centre on Democracy i Bright Line Watch prowadzą badania na temat stanu demokracji w Polsce. Ankieta na ten temat znajduje się na stronie internetowej i będzie aktywna do niedzieli 7 marca.