Organizacja SGroup, której członkiem jest UAM, ogłosiła nabór na stypendia wyjazdowe do Ameryki Południowej (tylko instytucji zrzeszonych w Grupo Montevideo), Chin i Afryki.

  • wysokość stypendium: 1000 euro
  • długość pobytu w instytucji przyjmującej: od 7 dni do 1 miesiąca
  • termin wyjazdu: od stycznia do grudnia 2021
  • kto może wyjechaćpracownik naukowy lub administracyjny
  • termin: do wyczerpania puli stypendiów SGroup
  • cele programu i wymagane dokumenty: w załączniku

UAM może zgłosić do stypendium maksymalnie 3 osoby, po jednej na region (Ameryka Płd. - Grupo Montevideo, Chiny, Afryka). Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania kompletu dokumentów, zgodnych z załącznikiem, na adres mailowy marta.dajczak@amu.edu.pl lub o kontakt z dr Łukaszem Rogowskim (lukasz.rogowski@amu.edu.pl).

Zgłoszenie przez UAM to pierwszy krok rekrutacji. Osoby, którym zostanie przyznane stypendium, wybiera SGroup ICon Selection Committee.