Zmarł prof. Bohdan Jałowiecki. 9 grudnia br. zmarł profesor Bohdan Jałowiecki. Wybitny socjolog miasta, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik wielu z nas. Wspomnienie o Profesorze można znaleźć TUTAJ. Profesor Jałowiecki był również związany z naszym Uniwersytetem, na którym otrzymał stopnie doktora oraz doktora habilitowanego.

15 Konferencja ESA (European Sociological Association) - rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na kongres, który odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 3 września 2021 w Barcelonie. Kongres jest zaplanowany w formie hybrydowej. Zachęcamy do zgłaszania propozycji referatów. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie konferencji. Termin przesyłania abstraktów upływa 15 lutego 2021 r.

Koncert Świąteczny - w imieniu Dziekany Wydziału Anglistyki UAM prof. dr hab. Joanny Pawelczyk przesyłamy zaproszenie na Koncert Świąteczny w dniu 22 grudnia o godzinie 19:00. Koncert będzie miał formę spotkania na platformie Zoom, będzie także transmitowany na profilu facebookowym Wydziału Anglistyki