Nie żyje prof. Hanna Palska. 24 października br. zmarła Hanna Palska, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Collegium Civitas. Socjolog kultury, badaczka stylów życia, specjalistka w zakresie socjologii emocji i metodologii badań jakościowych. Na stronie IFiS PAN można przeczytać wspomnienie prof. Andrzeja Rycharda o zmarłej prof. Palskiej.

Nowy konkurs w programie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Konkurs jest realizowany w ramach dwóch zadań. Zadanie 6: Wsparcie udziału naukowców i doktorantów w prestiżowych konferencjach naukowych. Zadanie 34 (oferta skierowana do studentów): Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research. Terminy składania wniosków to odpowiednio 18 listopada. Szczegóły dostępne w Intranecie UAM.

Listopadowe szkolenia organizowane dla pracowników naukowych przez Centrum Wsparcia Projektów UAM. Informacje o aktualnych szkoleniach można znaleźć na profilu CWP na Facebooku. Tam też odbywają się szkolenia w formie zdalnej.

  • 5 listopada: Sonata & Opus in English (godz. 8:30)
  • 6 listopada: Sonata i Opus (godz. 10:00), Preludium Bis (godz. 12:00), Beethoven Classic (godz. 13:00)
  • 6 listopada: Jak przygotować dobry wniosek do NCN (godz. 8:30)
  • 16 listopada: Sonata i Opus (godz. 10:00), Preludium Bis (godz. 12:00), Beethoven Classic (godz. 13:00)
  • 17 listopada: Jak przygotować dobry wniosek do NCN (godz. 8:30)

Formularz oświadczenia dla studentów wykonujących badania w projektach grantowych. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w uzgodnieniu z JM Rektor prof. Bogumiłą Kaniewską, stworzony został ogólnouniwersytecki wzór formularza, który powinien być wypełniony i podpisany przez studentów, z którymi współpracujemy w naszych grantach lub innych przedsięwzięciach badawczych. Oświadczenie powinni uzyskiwać kierownicy projektów, w fomie pisemnej przed przystąpieniem studentów do wykonywania badań. Wzór formularza można znaleźć w plikach na wydziałowym zespole na MS Teams.

Zgłaszanie zajęć do Uniwersytetu Otwartego. Do 9 listopada można proponować tematy zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM. Kursy prowadzone są obecnie w formie zdalne. Nowe propozycje będą mogły być uruchomione od połowy stycznia. Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać u dr Łukasza Rogowskiego. Na ten adres można też składać nowe propozycje.

Szkolenie dotyczące grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Szkolenie jest organizowane przez Polską Akademię Nauk we współpracy z firmą konsultingową Enspire Science. Bezpłatne webinaria odbędą się 24 i 26 listopada. Szczegóły, w tym formularz rejestracyjny, dostępne na stronie internetowej PAN.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej. Konkurs imienia Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego jest organizowany przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Miedzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły dostępne TUTAJ.