Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną jest jednostką Wydziału Socjologii UAM. Zakład powstał w 2019 roku, w związku z reorganizacją struktury UAM.

Przedmiotem zainteresowań badawczych Zakładu jest rosnąca złożoność życia społecznego oraz zmiany społeczne powodowane czynnikami wewnątrz- oraz zewnątrz-społecznymi (migracje, nowe technologie, zmiana klimatu, itd.). W szczególności, badania prowadzone przez pracowników Zakładu dotyczą dwóch zasadniczych tematów: a) dynamiki zjawisk społecznych w obszarach stosunków gospodarczych i rozwoju oraz społecznych postaw wobec wyłaniających się problemów (np. migracja, integracja, populizm), b) lokalnych, regionalnych oraz krajowych polityk publicznych dot. spraw środowiska, usług publicznych, funkcjonowania współczesnych miast. Celem działania Zakładu jest prowadzenie badań o międzynarodowym i światowym znaczeniu w połączeniu z dydaktyką.

Tematy prowadzonych badań:
- Dobrobyt społeczny; bezwarunkowy dochód podstawowy; stratyfikacja społeczna i analiza klasowa
- Metodologia Floriana Znanieckiego we współczesnych naukach społecznych
- Metody partycypacyjne w lokalnych politykach publicznych
- Migracje i ruchliwość społeczna
- Obywatelstwo, aktywizm i ruchy społeczne; teoria krytyczna społeczeństwa; socjologia wiedzy
- Pamięć społeczna
- Rozwój lokalny
- Socjologia kultury
- Socjologia środowiska: ryzyko powodziowe; adaptacja do zmiany klimatu; ochrona bioróżnorodności
- Studia miejskie

Seminarium Zakładu Studiów nad Dynamiką Społeczną
http://regional.home.amu.edu.pl/en/seminarium/ 

 


 

Aktualności:

W najbliższą środę (24.06) odbędzie się konferencja pt. Public Governance for Climate Action, organizowana przez International Institute of Administrative Sciences. Program sesji Dealing with disaster: Presentation of the publication of the IIAS Study Group on Crisis and Contingency Management można sprawdzić TUTAJ. W godzinach 17.00-18.30 występował będzie Prof. UAM dr hab. Piotr Matczak, z referatem dotyczącym Koronawirusa w Polsce. Konferencję można ogądać TUTAJ, po wypełnieniu krótkiego formularza, bez ponoszenia opłaty.

Pobierz poster sesji