Zapraszamy do zgłaszania kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego.

Czym jest Uniwersytet Otwarty?

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań. Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Udział w zajęciach jest odpłatny (od 160 zł za cały kurs). Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo. Spotkania odbywać się będą w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Zgłaszanie kursów do 31 października 2019, na adres koordynatora: nowak@amu.edu.pl. Więcej na stronie: https://uo.amu.edu.pl/aktualnosci.

Szczegóły dotyczące organizacji Otwartego Uniwersytetu oraz zagadnienia wynagrodzeń osoby zainteresowane uzyskają po kontakcie z koordynatorem.